۱۷ شهریور ۱۳۹۹
0 نظر

سلام من یک فرد عراقی هستم متولد سال ۱۳۶۹در ایران پدرم شناسنامه و پناهندگی ندارد پدر آن زمان بدون پاسپورت در ایران زندگی می‌کرده والان پدر من شناسنامه عراقی دارد ولی من هیچ کدام رو ندارم به من گفتن اگه بتونم یک گواهی تولد ببرم عراق شناسنامه عراقی به من میدهند در اون زمان من رو قابله به دنیا آورده و هیچ مدرکی نسبت به بدنیا آمدنم ندارم چگونه میتونم یک گواهی تولد بگیرم برای خودم که بتونم شناسنامه عراقی بگیرم(گواهی تولد اتباع خارجی)

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0