۱۹ فروردین ۱۳۹۹
0 نظر

سلام علیکم گواهی ولادت ثبتی برای من که در مشهد به دنیا آمده ام ولی برگ بیمارستان ندارم هم صادر میشه؟ من ۲۳ سالم هست. 

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0