۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
0 نظر

اتباع هستم و فرزندم دربیمارستان امام سجاد به دنیا امده ولی گواهی تولد دریافت نکردم ایا با داشتن برگه سر شماری میتوانم گواهی تولد بگیرم؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0