۲۴ خرداد ۱۳۹۸
0 نظر

سلام. من پدرم و پدربزرگم ایرانی و شناسنامه داشتن کا الان فوت کردن مادرم چون مشکوک تابعه بوده شناسنامه ایشان در ثبت احوال میباشد . من و بقیه برادر و خواهرانم نتوانسته ایم شناسنامه بگیریم . فقط یه برادرم اون هم که از مادر جدا ست شناسنامه دارد ایا اگر ما اقدام کنیم به نتیجه میرسیم ؟؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0