گرفتن تابعیت ایران - 2d0fd7dcf143ffc91e5719f5eb68d9fb?s=100&d=mm&r=g
ارسال کرد در
0 نظر

سلام

من متولد مشهد هستم و در اینجا با زن ایرانی ازدواج کرده و فرزند پسر به دنیا آوردیم. چگونه می شود برای خود و پسرم تابعیت ایرانی و شناسنامه ایرانی بگیرم؟ 

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0