۲۴ فروردین ۱۳۹۹
0 نظر

سلام آیا نگهداری حیوان در منزل جرم دارد؟ و اگر قصد شکایت از همسایه که سگ در آپارتمان دارد و موجب سلب آسایش ما شده به کجا باید مراجعه کنیم؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0