۰۸ بهمن ۱۳۹۸
0 نظر

سلام آیا میشه نفقه معوقه مربوط به ۸سال پیش رو از شوهر گرفت؟ از یک شعبه پرسیدم گفتن وقتی مدت زیادی بگذره نفقه معوقه حکم نمیدن این حرف درسته؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0