۰۸ شهریور ۱۴۰۰
0 نظر

سلام من از طرف ثبت احوال نامه دادن برم دادگاه وقتی درخواست شناسنامه المثنی به دلیل گم شدنش داده بودم، گویا ممنوع الخدمات شدم، باید چکار کرد؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0