۰۱ تیر ۱۴۰۱
0 نظر

سلام مادر ایرانی هستم که دارای دختری۱۷ساله باداشتن کارت اتباع و پسری ۹ساله فاقد هویت و از همسر اتباع خود جدا و فرزندانم به علت نداشتن صلاحیت نگهداری باخودم زندگی میکنند و به علت جدا شدن ما، فرزندم هنوز نه مدارک دارد و نه مدرسه رفته است چگونه این مشکلم را برای اخذ شناسنامه با نداشتن گواهی ولادت اقدام کنم.

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0