۲۶ خرداد ۱۳۹۸
0 نظر

سلام‌ من فاقد شناسنامه هستم  ثبت احوال کارم کردم پلیس گذرنامه ازمایش فرستاده و منم اوردم تأییدم کردن ولی باز ثبت احوال میگه‌ نامه ای نیاوردی برام ک ازمایش دادی و باید فرستاده بشه پرونده ب پلیس تا ببینم تایبد شدی ک بفرستم شورا و من ک ازمایش دادم چیکار کنم ک ثابت بشه ازمایش دی ان ای انجام دادم؟؟ و ثابت کنم ک ازمایش دادم بازم میفرستن شورا ؟؟؟ هیچ رسیدی هم میگن‌نمیدیم حتی اگه بفرستم شورا  چیکار کنم‌ من ؟؟؟؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0