۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
0 نظر

منو برادرم شناسنامه نداریم پدرم و مادر و خواهرا و برادرم شناسنامه دارن ۱۳ساله ما پیگیری میکنیم نتیجه نداده در شهر ما قانون رعایت نمیشه فقط آشنا داشته باشی و رشو بدی کارتو انجام میدن

سوال را پاسخ داد در
نظر خود را بنویسید
0