۱۷ فروردین ۱۳۹۹
0 نظر

طلاق از طرف زوجه (زوج بنا به بیماری که داره)موافقت کرده با طلاق توافقی…آیا برای کلاسهای مشاوره نیاز به حضور زوج هست؟در حالیکه زوجه در مشهد و زوج در تهران زندگی میکند

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0