۲۴ فروردین ۱۳۹۹
0 نظر

سلام میشه شکایت کلاهبرداری از کسی که به دروغ گفته باهات ازدواج میکنم و از این طریق ازم پول گرفته انجام داد؟ آیا کاری که کرده کلاهبرداری محسوب میشه؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0