۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
0 نظر

سلام ما یکی از آشنا هام در سرخس که جز فاقدین شناسنامه هستش ده تا پانزده ساله.درخواستش را به ثبت احوال اراه داده…ایرانی هستش اما بعلت بی سوادی ونداشتن اقوام درجه یک موفق به اخذ شناسنامه نشده…این پیام براش اومده آیا میشه براش کاری انجام داد
آقای ….. پرونده شما به شمار…..ـ..ـ……… و شماره بایگانی
به شعبه۲۳ تجدیدنظر-مشهد ارجاع شد

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0