۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
0 نظر

سلام زنو مردی رابطه نامشروع داشته اند و بعد از مدتی جدا شدند از هم ولی زن حامله می شود و بچه را به دنیا می آورد زن ایرانی است. الان فرزند ۱۷سال سن دارد چگونه می تواند شناسنامه خود را بگیرد؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0