۲۸ دی ۱۳۹۹
0 نظر

سلام فاقد شناسنامه هستیم و  ما بیش از ۲۰ سال است که به ثبت احوال برای شناسنامه مراجعه می کنیم ولی هیچ پاسخی به ما نمی دهند و مدام اذیتمان می کنند آیا شما می توانید برای ما شناسنامه بگیرید؟ همه اقوام ما شناسنامه دارند به جز ما.

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0