۲۷ خرداد ۱۳۹۹
0 نظر

سلام من شناسنامه ندارم و پدر و مادرم برای من شناسنامه نگرفتند ولی مادر و برادرانم شناسنامه دارند می شود با این قانون جدید مادران ایرانی من شناسنامه بگیرم؟ وکیل شناسنامه شما می تواند ما را راهنمایی کند؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0