۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
0 نظر

باسلام بنده ٣۴ساله هستم ۶ماه است که آزمایش DNAبادوتا ازپسرعموهام دادم ومثبت شده که یکی ازپسرعموهایم جانبازاست چون پدرومادرم شناسنامه نداشتن وفوت شدن ثبت احوال آزمایش DNAراردکرده ودادگاهم قبول کرده اکنون میگویند باید از طریق شورای تامین بایدایرانی بودن خودت راثابت کنی وکیلم برای تجدید نظراقدام کرده آیاراهی بهترهم است لطفا راهنمایی کنیدباتشکر.

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0