۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
0 نظر

من و خواهرم اواخرپارسال بعلت نامناسب بودن درخواست تغییر نام ونام خانوادگی در شناسنامه دادیم وپس از تایید با فرم اجرای خود ثبت احوال به دفتر پیش خوان جهت شناسنامه جدید رفتیم ،اما مدارکمان برگشت خورد که پدرمان ممنوع الخدمات شده،به ثبت احوال مراجعه واستعلام از محل صدورشناسنامه پدر زدن وجواب اومد که ایشان درسال۸۴ هویت ایرانیش درشورای تامین رد شده ،یکی ازکارمندان‌گفت ازدادگاه درخواست حذف مشخصات پدر بدین، ما که مادرمان ایرانی وسربازی وتحصیل و…‌چکارکنیم؟؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0