فاقد شناسنامه - d8b9e2b49d7e15d64051d9b01cfacfdf?s=100&d=mm&r=g
ارسال کرد در
0 نظر

سلام  پدرم برای شناسنامه آزمایش دی ان ای داده ولی میگن باید ثبت احوال به فرمانداری بخاطر جلسه شورای تامین نامه آیا نیازی به این کار است یا خیر ؟ ممنون 

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0