شناسنامه از طریق مادر ایرانی - e8fd04cc499986d0c9d864a6348996d6?s=100&d=mm&r=g
ارسال کرد در
0 نظر

سلام

من پدرم تبعه افغانستان است ولی مادرم ایرانی و متولد مشهد بوده و شناسنامه دارد و من هم در مشهد به دنیا آمده ام. آیا میتوانم از طریق اینکه مادرم ایرانی است شناسنامه و تابعیت ایرانی بگیرم؟ با تشکر

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0