۱۳ مهر ۱۳۹۷
0 نظر

سلام

من پدرم تبعه افغانستان است ولی مادرم ایرانی و متولد مشهد بوده و شناسنامه دارد و من هم در مشهد به دنیا آمده ام. آیا میتوانم از طریق اینکه مادرم ایرانی است شناسنامه و تابعیت ایرانی بگیرم؟ با تشکر

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0