انتخاب داور - 6106f2282c00d94745274876da3d4717?s=100&d=mm&r=g
ارسال کرد در
0 نظر

سلام وقت بخیر در قراردادهایی که شرط داوری درج شده است آیا یکی از طرفین قرارداد را می توان به عنوان داور در قرارداد معرفی کرد؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0