۱۳ فروردین ۱۳۹۹
0 نظر

سلام آیا سقط جنین در ۲ ماهگی حاملگی هم جرمه؟ یا فقط بعد از ۴ ماهگی که روح داخل جنین میاد جرم محسوب میشه ؟ 

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0