۰۸ دی ۱۳۹۹
0 نظر

باسلام…همسرم یه دخترازخانم سابقش دارد،که سرپرستی وی را مادربزرگ پدریش برعهده گرفته …درصورت تعهدگرفتن میشود محضری باشد ؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0