۱۴ شهریور ۱۳۹۸
0 نظر

سلام آیا با در اختیار داشتن پیام های همسرم با یک مرد غریبه میشه هر دو را به رابطه نامشروع محکوم کرد؟ چون مدرک دیگه جز پیام ندارم

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0