۲۲ فروردین ۱۴۰۰
0 نظر

سلام در خصوص دریافت مستمری از تأمین اجتماعی سؤال داشتم، خانمی هستم‌ ۴۵ ساله، قصد ازدواج مجدد دارم اما چون همسر سابق بنده جانباز بوده‌اند و فوت کردند، حقوق ماهیانه و مستمری ایشان به من تعلق گرفته و پرداخت می شود، آیا با ازدواج مجدد من، حقوق ماهیانه ام قطع می‌شود؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0