۱۹ اسفند ۱۴۰۰
0 نظر

پدرم بازنشسته است ولی متاسفانه شناسنامه او باطل شده،راهی هست که مادرم بتونه حقوق بازنشستگی پدرم رو دریافت کنه؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0