۲۸ مهر ۱۳۹۷
0 نظر

سلام

اگر امضاء و مهر شخصی را جعل کنم ولی شاکی وجود نداشته باشد آیا امکان تعقیب و مجازات وجود دارد؟ 

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0