۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
0 نظر

سلام من حکم محکومیت تمکین همسرم رو گرفتم و با مأمور رفتم در خونشون که ازم تمکین کنه و بهم گفت میاد خونه و مأمور هم صورت جلسه نوشت که اومد خونم، ولی همینکه مأمور رفت همسرم هم از خونه رفت بیرون و برنگشته از دیروز، الان من باید مجدد باز برم دادخواست تمکین بدم تا بتونم اثبات کنم در تمکین نیست که نفقه نگیره؟ 

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0