۱۹ تیر ۱۳۹۸
0 نظر

سلام آیا یکی از وراث هم میتونه نسبت به تخلیه ملک مرحوم پدرش اقدام کنه یا نیاز هست که همه وراث جز کسی که متصرف ملک است نسبت به این موضوع با هم اقدام کنند و دادخواست تخلیه یکی از وراث رو مطرح کنند؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0