۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
0 نظر

سلام علیکم من تبعه عراق هستم و در ایران ازدواج کردم و در اهواز زندگی میکنیم و چند سال هست ایران هستیم و بچه هایم در ایران متولد شدند آیا ما نیز می توانیم تابعیت ایران را کسب نمائیم و شناسنامه ایرانی بگیریم زیرا همسر من ایرانی است؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0