۱۷ فروردین ۱۳۹۹
0 نظر

سلام در صورت بطلان قسمتی از معامله در خصوص بیع ملک، آیا من به عنوان خریدار می توانم قیمت آن بخشی که باطل شده رو مطالبه کنم؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0