۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
0 نظر

سلام آیا امکان الزام به تنظیم سند رسمی ملک علیه خوانده، در فرضی که مورد معامله در رهن بانک باشد وجود دارد؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0