۰۷ بهمن ۱۳۹۸
0 نظر

سلام برای استرداد جهیزیه آیا اموالی که متعلق به مرد بوده ولی در لیست سیاهه جهیزیه درج شده و امضا هم کرده متعلق به زن محسوب میشه؟

میتونم اونا رو هم من بردارم حداقل به عنوان بخشی از مهریه؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0