۰۶ بهمن ۱۳۹۸
0 نظر

سلام من همسرم دادخواست استرداد جهیزیه داده به شورا و لوازم های منم ک خودم خریدم داخل لیست بوده و برداشته برده از خونه، من چطوری میتونم ازش شکایت کنم؟ جلسه شورا یک هفته دیگست

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0