استرداد جهیزیه - 65266f3117959ce5505ae11761c36cd5?s=100&d=mm&r=g
ارسال کرد در
0 نظر

سلام من همسرم دادخواست استرداد جهیزیه داده به شورا و لوازم های منم ک خودم خریدم داخل لیست بوده و برداشته برده از خونه، من چطوری میتونم ازش شکایت کنم؟ جلسه شورا یک هفته دیگست

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0