۲۷ خرداد ۱۳۹۹
0 نظر

سلام آیا رعایت عده فقط مخصوص طلاقه و برای ازدواج موقت میشه روزانه تعیین کرد و فرداش باز با یک نفر دیگه ازدواج موقت کرد و صیغه خوند؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0