۲۹ آبان ۱۳۹۹
0 نظر

باسلام آیا در ازدواج موقت هم مهریه تعیین می گردد و آیا مقدار مشخصی دارد یانه ؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0