۰۶ بهمن ۱۳۹۸
0 نظر

سلام من مالک خونم که اجاره کردم از وقتی با ما قرارداد بسته چندبار خواسته مشتری بیاره برای فروش خونه ما نداشتیم و به خونه راهشون ندادیم حالا از ما که نمیتونه شکایت کنه؟ چون دوست نداریم تا زمان اتمام اجاره کسی بیاد داخل خونه

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0