۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
0 نظر

سلام در خصوص اثبات نسب سال داشتم.من۳۲سالمه دارای یه برادرودوخواهرکوچکترازخودکه سرپرست آنها هستم چون پدرومادرم فوت کردند.ودارای زن وسه فرزند.متولدزابل ولی ۴ساله ساکن یزدم.شناسنامه ندارم ولی ۲ساله که ازطریق شورای محل وپسرعمویم برای آزمایش DNAاقدام کردم چون تمام فامیل پدرومادرم شناسنامه دارندولی پدرومادرم شناسنامه نداشتند.اما زابل خیلی طول کشید.چون رفتن به زابل برام خیلی سخت بودچون شناسنامه ندارم هیچ ماشینی مرا سوار نمی کرد.ولی اکنون حدودن سه ماهه که ازیزدوکیل گرفتم ولی یکبار تاحالا رفتم دادگاه که نماینده ثبت احوال گفت که تو شناسنامه داری ولی اگه من شناسنامه داشتم چرا اینقدر زجر میکشیدم.سرکاری ام که هستم گفته اگه تاچند ماهی دیگه شناسنامه نیاری اخراجی اکنون موندم چکار کنم من فقط آزمایش DNA میخوام ولی خیلی طول کشید. لطفا رهنمایی کنید. تشکر 

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0