۲۴ اسفند ۱۴۰۰
0 نظر

سلام در خصوص ابطال شناسنامه سؤال داشتم، خانم ۳۰ساله هستم پدرم افغانی و مادر ایرانی پدر بزرگ من شناسنامه برام گرفته و بزرگ کرده منو الان دوتا فرزند دارم شوهرم میتواند شناسنامه مرا باطل کند؟

وضعیت را برای انتشار تغییر داد در
نظر خود را بنویسید
0