HAQ GOSTAR

مهاجرت و انواع آن

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

1,155 نمایش
مهاجرت و انواع آن - 5555
مهاجرت و انواع آن

مهاجرت و انواع آن

با توجه به شرایط زندگی و سکونت و با توجه به آزادی اشخاص که حق دارند در هر کشوری که تمایل دارند زندگی نمایند، افراد زیادی در سراسر جهان وجود دارند که بنا بر انگیزه های مختلف به کشورهای غیر از محل تولد و سکونت خود مهاجرت می نمایند. بر همین اساس باید توجه داشت که امکان مهاجرت و اقامت به هر یک از کشورها و یا شهرها در هر سراسر دنیا، قوانین و اصول خاص خود را داشته که باید از آنها تبعیت نمود. به عنوان نمونه؛ کشورهای واقع در قاره اروپا دارای یک سری قوانین و اصول خاص خود بوده که ممکن است با قوانین حوزه کشورهای آسیایی یا با قوانین مربوط به کشورهای آمریکایی متفاوت باشند. اما آنچه حاثز اهمیت است این است که این اقدام در هر یک از کشورهای سراسر دنیا، از طرق مختلف و با دریافت ویزا و اخذ اقامت دائم یا موقت امکان پذیر می باشد، لذا اولین قدم برای ورود به یک کشور، اخذ ویزای آن می باشد.

انواع ویزا

ویزاها در انواع و عناوین مختلف برای اشخاص متقاضی صادر می گردند. به عنوان نمونه؛ امکان مهاجرت از طریق اعزام نیروی کار، ویزای تحصیلی، مهاجرت و اخذ اقامت از طریق ازدواج، اخذ ویزا برای بازدید اعضای خانواده و غیره که هر یک شرایط ویژه و خاص به خود را دارند، وجود دارد. بر همین اساس قبل از مهاجرت به آن کشور، باید هدف خود از مهاجرت به آنها را مشخص نموده و با اخذ ویزای مربوطه، به آن کشور سف کنید.

 شرایط مربوط به اقامت نیز ممکن است در کشورهای مختلف حتی در یک قاره متفاوت باشند. به عنوان مثال؛ برای یک کشور با قوانین خاص خود ممکن است ابتدا شخص متقاضی، یک ویزای کوتاه مدت دریافت کرده و برای یک مدت زمان معین در آن کشور ساکن شود و پس از یک دوره کوتاه سکونت در آنجا، به شخص متقاضی، اجازه اقامت کوتاه مدت داده شده و چنانچه شخص مزبور به تعهدات خود با توجه به قوانین متبوعه آن کشور پایبند باشد، می تواند برای دریافت ویزای بلند مدت و اخذ اقامت دائم اقدام نماید.

انواع روش های مهاجرتی

روش های مهاجرتی  مختلفی در هر یک از کشورها ممکن است دارای محبوبیت ویژه از سوی متقاضیان باشد لیکن آنچه که مهم است این است که روش های مهاجرتی با توجه به تمایل و تقاضای هر شخص و قوانین مرتبط در آن حوزه در آن کشور ممکن است متفاوت باشد و تمامی این جوانب باید در نظر گرفته شود، چراکه ممکن است به عنوان مثال مهاجرت تحصیلی برای یک شخص دارای اولویت بوده و کشوری که قصد مهاجرت به آن را دارد، قوانین سختگیرانه ای در حوزه مهاجرت تحصیلی اعمال نموده که متقاضی به دلیل نداشتن شرایط خاص مربوطه، مجبور شود در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

چند نمونه از انواع روش های مهاجرتی شامل؛ مهاجرت تحصیلی، شغلی یا کاری، سرمایه گذاری، از طریق تولد، از طریق ازدواج، از طریق همراه، خانوادگی، پناهندگی، داشتن شرایط خاص از قبیل ورزشکار بودن، و مهاجرت توریستی می باشد.

شایان ذکر است که اولین و بالاترین آماری که در این خصوص وجود دارد، از سوی متقاضیان به دریافت ویزای کار جهت اخذ ویزای شغلی یا کاری، اختصاص دارد چراکه اکثر افراد تمایل دارند موقعیت کاری با در آمد بالا در یکی از کشورهای خارجی به دست آورده و  بر همین اساس برای دریافت ویزای کار اقدام نموده و سپس پس از یک دوره مشخص که در هر کشور شرایط خاص آن اعلام می گردد، می توانند اقامت دائم آنجا را به دست آورند.


  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk