HAQ GOSTAR

اثبات نسب

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

3,285 نمایش
اثبات نسب - 7780604 369 300x169

اثبات نسب

اثبات نسب

مطابق قانون مدنی ایران، طرح دعوای اثبات نسب همواره زمانی مطرح می­ گردد که فرزند برای صدور شناسنامه خود نیازمند مشخص شدن نسب وی به پدر خود می باشد و یا زمانی که نکاح دائم یا موقت به صورت عادی فی مابین زن و مردی منعقد شده لیکن تا کنون اقدام به ثبت آن ننموده و با باردار شدن زن، مرد به هر دلیلی از ثبت ازدواج امتناع می نماید که در نهایت زن باید از طریق محاکم خانواده اقدام به اثبات رابطه زوجیت و ثبت واقعه نکاح نماید و فرزند ایشان نیز اقدام به طرح دعوای اثبات نسب در محاکم خانواده نماید.

لذا همانطور که بیان گردید برای طرح دعوای اثبات نسب باید به نکات ذیل توجه داشت:

الف- شخص متقاضی یا خواهان دعوا

دعوای اثبات نسب یک دعوای غیرمالی بوده و فرزند بعد از رسیدن سن ۱۵ سال تمام می تواند خود شخصاً اقدام به طرح دعوا نماید و اگر سن وی کمتر از ۱۵ سال باشد، ولی یا قیم یا سرپرست وی می تواند به نیابت از ایشان اقدام به طرح دعوای اثبات نسب در دادگاه نماید.

البته شایان ذکر است که اگر شخص مزبور قصد انجام اقدامات به وسیله وکیل را داشته باشد به شرح فوق الذکر باید خود شخص (در صورت داشتن سن ۱۵ سال به بالا) و یا ولی یا قیم شخص به وکیل مزبور جهت انجام امور وکالت دهد.

ب- مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اثبات نسب

مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اثبات نسب، محاکم قضایی خانواده در شهر یا شهرستان محل سکونت خود یا محل سکونت پدر شخص متقاضی می باشد که دادخواست مزبور باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و سپس این دفاتر دادخواست مربوطه را به دادگاه خانواده ارسال و سپس در این دادگاه به شعبه مورد نظر جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ج- نحوه رسیدگی به دعوای اثبات نسب

در دعوای مزبور باید پدر یا در صورت فوت وی، اعضای ذکور خانواده (اعم از برادریا عمو یا پسرعمو و … ) را به عنوان خوانده طرف دعوا قرار داد که شخص یا اشخاص مزبور به دادگاه دعوت، و اگر پدر وی زنده باشد و در دادگاه نسب فرزند به خود را قبول نماید، دیگر بحث ارسال برای آزمایش DNA مطرح نمی گردد و به ندرت بعضی قضات اقدام به انجام آزمایش جهت مشخص شدن نسب متقاضی به پدر می نمایند. لیکن اگر پدر وی فوت نموده باشد، قاضی برای اثبات ادعای خواهان، وی را برای انجام آزمایش DNA به همراه خوانده دعوا (برادر یا عمو یا پسر عموی وی) به پزشک قانونی معرفی تا صحت ادعای وی از طریق انجام آزمایش مشخص گردد.

در نهایت با توجه به پیچیده بودن موضوع و همچنین آثاری که ممکن است بعد از اثبات یا عدم اثبات نسب برای شخص متقاضی ایجاد شود، پیشنهاد می گردد جهت اخذ مشاوره و راهنمایی بیشتر با وکیل متخصص ما در امر اثبات نسب (رضا طالبی، وکیل پایه یک دادگستری) مشورت نمائید چراکه بعد از اثبات نسب در صورت نداشتن شناسنامه، می توان برای شخص متقاضی شناسنامه دریافت نمود.

 

 

  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk