HAQ GOSTAR

نمونه لایحه مطالبه نفقه فرزند

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

9,317 نمایش
نمونه لایحه مطالبه نفقه فرزند - bill of defense4 180x180 2
نمونه لایحه مطالبه نفقه فرزند

نمونه لایحه مطالبه نفقه فرزند

یکی از دعاوی که از سوی زوجه (زن) در دادگاه خانواده مطرح می گردد، طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند می باشد. برهمین اساس وکیل متخصص دعاوی خانواده مؤسسه حقوقی حق گستر سعی نموده است تا با درج نمونه لایحه دفاعیه به شرح ذیل، به صورت مختصر و مفید به راهنمایی آن دسته از اشخاصی که به عنوان زوجه اقدام به طرح دادخواست مطالبه نفقه فرزند خود از دادگاه می نمایند بپردازد. لذا امیدواریم که نمونه لایحه دفاعیه ذیل مورد استفاده شما مخاطبین محترم قرار گیرد.

موضوع: نمونه لایحه مطالبه نفقه فرزند

باسمه تعالی

ریاست محترم شعبه … دادگاه خانواده …

با سلام و احترام

احتراماً توکیلاً از ناحیه خواهان پرونده به شماره بایگانی مطروحه در آن شعبه، پیرو جلسه رسیدگی تعیینی، در خصوص پرونده مطروحه به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند:

اولاً؛ همانطور که خود مستحضر هستید به استناد ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه اولاد به عهده پدر قرار داده شده است و خوانده محترم به عنوان پدر، مکلف به پرداخت نفقه فرزند مشترک می باشد لیکن ایشان تاکنون از پرداخت نفقه فرزند امتناع ورزیده که موکله به ناچار مجبور به ثبت دادخواست مبنی بر تقاضای مطالبه نفقه آن به شرح خواسته نموده است و به استناد ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نیز قانون گذار شرح نفقه فرزند را تصریح نموده است.

ثانیاً؛ همچنین لازم به ذکر است که خوانده محترم مدتی بالغ بر یکماه است که هیچ منزلی جهت سکونت مشترک تهیه ننموده است و بر همین اساس فرزند مشترک نیز با موکله در منزل پدری زندگی می نماید و از این حیث نیز به دلیل عدم پرداخت نفقه از سوی ایشان، علی رغم تمکن کافی مالی که دارند (حقوق ماهیانه حداقل ۶ میلیون تومان در ماه) تقاضا دارد این امر نیز مدنظر آن مقام محترم قضایی قرار گیرد.

ثالثاً؛ از طرفی همانطور که خود مستحضر هستید پرداخت نفقه از سوی پدر به فرزند قابل اسقاط نیز نبوده و تنها پدر در صورتی می تواند از پرداخت نفقه فرزند امتناع ورزد که شرایط ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی را دارا باشد که در خصوص خوانده محترم به عنوان پدر، با توجه به داشتن اموال و درآمد کافی، چنین امری صدق پیدا نمی نماید.

در نهایت با توجه به اظهارات فوق الذکر و دادخواست تقدیمی، از آن مقام محترم قضایی در راستای اجرای صحیح قوانین و با توجه به اینکه تا الزام خوانده محترم به موجب رأی دادگاه وجود نداشته باشد ایشان کما فی سابق از پرداخت نفقه فرزند مشترک امتناع می نماید، تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.

با تشکر و احترام

  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk