HAQ GOSTAR

نمونه لایحه اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

10,777 نمایش
نمونه لایحه اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی - bill of defense4 180x180
نمونه لایحه دفاعیه اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی

نمونه لایحه دفاعیه اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

دعاوی اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی اموال منقول یا غیرمنقول جزو بیشترین آمار پرونده های حقوقی در دادگاه های هر شهر می باشند که در متن ذیل یک نمونه لایحه دفاعیه توسط وکیل متخصص امور حقوقی مؤسسه برای شما مخاطبین محترم درج می گردد:

ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مشهد

با سلام و احترام

موضوع: لایحه دفاعیه

احتراماً اینجانب وکیل خواهان در پرونده به کلاسه …… مطروحه در آن شعبه، پیرو وقت رسیدگی مورخ…… ساعت ۱۱ صبح، با توجه به حضور موکل در جلسه رسیدگی دفاعیات را در قالب خواسته تقدیمی مبنی بر اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در شرح دادخواست به استحضار آن مقام محترم قضایی می­رساند:
همانطور که در دادخواست بدوی اشاره شده است موکل به موجب عقد بیع شفاهی، خودرو پژو پارس به شماره پلاک ۱۰ ایران ….. از خواندگان محترم با میزان ثمن ۳۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در ماه رمضان ۱۳۹۶ (که تاریخ دقیق آن از قبیل روز و ساعت به دلیل گذشت مدت با قطعیت مشخص نیست لیکن در ماه مزبور بوده است)به نحو اقساطی خریداری می نماید و از آنجا که موکل برای خوانده ردیف دوم و در رستوران خواندگان محترم مشغول به کار بوده است مقرر می گردد که خودرو به نحو اقساطی ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار تومان تا تأدیه کامل ثمن از حساب موکل کسر گردد و موکل نیز در هر ماه از میزان حقوق دریافتی خود حداقل یک میلیون و پانصد هزار تومان را به پرداخت اقساطی ثمن معامله اختصاص داده و دریافت نمی نماید و در ذیل تمامی رسیدهای پرداختی حقوق ماهیانه، از آن تاریخ به بعد کسری مبلغ مزبور را نیز درج می نماید. حال بعد از اتمام اقساط پرداختی و تأدیه کامل ثمن معامله، صرفاً به دلیل اینکه موکل از ادامه همکاری با خواندگان محترم مبنی بر کار در رستوران ایشان امتناع می نماید ایشان از انتقال سند رسمی به نام موکل استنکاف می نمایند. حال با توجه به شرح فوق باید بیان داشت؛
۱-از رمضان ۱۳۹۶ خودرو تماماً در اختیار موکل قرار گرفته و موکل تمامی تصرفات مالکانه را نسبت به آن انجام داده است و هیچ اعتراضی در این خصوص از سوی خواندگان محترم ارائه نشده است و این امر خود نشان دهنده وجود عقد بیع شفاهی مزبور فی مابین طرفین دارد و پرداخت مبالغ اقساطی از سوی موکل نیز که از حقوق ماهیانه ایشان کسر گردیده است دال بر تحقق و قطعیت عقد بیع و رضایت کامل طرفین دارد.
۲-در تمامی این مدت موکل که تصرف مالکانه بر خودروی مورد ادعا داشته است خود شخصاً جهت انجام سرویس ها و رفع ایرادات خودرو را به نمایندگی برده است که یک نمونه از صورتحساب سرویس خودرو پیوست دادخواست گردیده است.
۳-به موجب برگ انتقال بیمه شرکت البرز که پیوست گردیده است نیز به صراحت خوانده ردیف دوم به عنوان مالک سند رسمی خودرو، به اداره بیمه مراجعه و اعلام می دارد که آقای ….. (موکل) مالک خودرو بوده و خودرو را به ایشان منتقل نموده است لذا از تاریخ ۹/۵/۱۳۹۷ بیمه خودرو به نام موکل تغییر می یابد چراکه مدت یک ساله بیمه به اتمام رسیده و جهت تمدید آن، مالک جدید (موکل) هزینه بیمه را پرداخت نموده است.
۴-در زمان انعقاد عقد بیع شفاهی نیز شهود وجود داشته و مطلعین زیادی نیز وجود دارند که در صورت صلاحدید آن مقام محترم قضایی حاضر به ادای شهادت در محضر آن مقام محترم قضایی می باشند.
۵-از طرفی لازم به ذکر است اصل رسیدهای حقوق موکل که تماماً در ذیل آنها درج شده است که بابت خرید خودرو مبلغ ماهیانه حداقل ۱۵ میلیون ریال پرداخت شده است نیز در اختیار خوانده محترم ردیف اول بوده که تقاضا دارد در رستای اثبات ادعای موکل به موجب ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ایشان اقدام به حاضر نمودن اسناد مزبور نمایند.
در نهایت با توجه به اظهارات فوق الذکر و همچنین در اختیار بودن خودرو در ید موکل و اقرار صریح خوانده ردیف دوم مبنی بر انتقال خودرو به موکل در شرکت بیمه، پرداخت ثمن معامله با کسر از حقوق ماهیانه ایشان، و عدم هرگونه ادعای مالکیت یا هرگونه اعتراض نسبت به خودرو مزبور تاکنون از سوی خواندگان محترم و همچنی به رسمیت شناختن عقود شفاهی و لازم الاتباع بودن آنها برای طرفین، از آن مقام محترم قضایی تقاضای صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.

با تشکر و احترام

  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk