HAQ GOSTAR

نمونه دادخواست مطالبه نفقه جاریه

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

6,626 نمایش
نمونه دادخواست مطالبه نفقه جاریه - tanzim
نمونه دادخواست نفقه جاریه

 نمونه دادخواست مطالبه نفقه جاریه

یکی از دعاوی که عموماً از سوی زوجه علیه زوج در زمان حدوث اختلاف فی مابین آنها مطرح می گردد، طرح و تقدیم دادخواست مطالبه نفقه جاریه است که از طریق تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و متعاقب آن ارجاع به دادگاه خانواده صورت می گیرد که اگر زوج از تهیه منزل مشترک و اثاث البیت نیز خودداری نموده باشد می توان همزمان با تقدیم دادخواست مطالبه نفقه، الزام زوج به تهیه مسکن و اثاث البیت را نیز مطالبه نماید.

در متن ذیل یک نمونه دادخواست مطالبه نفقه جاریه و الزام زوج به تهیه مسکن و اثاث البیت برای شما مخاطبین محترم توسط وکیل متخصص امور خانواده مؤسسه ما درج شده است که امیدواریم برای دعاوی حقوقی مرتبط، مؤثر واقع گردد. از طرفی شما می توانید برای نوشتن دادخواست مطابق شرایط پرونده شما و همچنین نمونه لایحه دفاعیه مناسب با شرایط پرونده خود، از وکیل متخصص ما با تعیین وقت قبلی مشاوره لازم را کسب نمائید.

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه های خانواده شهرستان مشهد

با سلام و احترام

احتراماً توکیلاً در خصوص دادخواست تقدیمی به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند:

موکله در مورخ ……………… در دفترخانه شماره ….. مشهد به نکاح دائم خوانده محترم درآمده است. حال از آنجا که مطابق مقررات قانونی از تاریخ انعقاد نکاح دائم، نفقه زن به عهده شوهر می باشد لیکن خوانده محترم اقدام به بیرون کردن موکله از منزل مشترک و از پرداخت نفقه ایشان علی رغم ارسال شماره کارت از طریق ارسال اظهارنامه به صورت رسمی و قانونی، از این تکلیف قانونی امتناع ورزیده است، از آن مقام محترم قضایی تقاضای صدور حکم به پرداخت نفقه جاریه به استناد ماده ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی از قرار ماهیانه یک میلیون تومان از تاریخ تقدیم دادخواست به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

از طرفی از آنجا که مطابق قانون تهیه مسکن و اثاث البیت نیز از وظایف شوهر می باشد و ایشان از این تکلیف نیز امتناع نموده است تقاضای الزام ایشان به تهیه مسکن و اثاث البیت مطابق با شئونات موکله علاوه بر پرداخت نفقه از آن مقام محترم قضایی مورد استدعاست که در صورت عدم امکان الزام ایشان، تقاضای تعیین مبلغی به صورت ماهیانه بابت هزینه مسکن و اثاث البیت به میزان یک میلیون تومان نیز علاوه بر میزان نفقه مورد مطالبه جمعاً بابت نفقه و تهیه مسکن و اثاث البیت از قرار ماهیانه دو میلیون تومان از آن مقام محترم قضایی مستدعی است.

لازم به ذکر است که موکله تماماً آماده تمکین از ایشان بوده و بارها در پیام و اظهارنامه های ارسالی نیز این موضوع را مطرح نموده است لیکن خوانده محترم هیچ اقدامی در راستای تهیه مسکن و اثاث البیت در راستای فراهم نمودن مقدمات تمکین صورت نگرفته است.

با تشکر و احترام

کلمات کلیدی: دادخواست مطالبه نفقه – نفقه جاریه – تمکین – تهیه مسکن و اثاث البیت – وکیل

  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk