HAQ GOSTAR

نمونه دادخواست نفقه فرزند

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

4,480 نمایش
نمونه دادخواست نفقه فرزند - tanzim

نمونه دادخواست نفقه فرزند مشترک

در راستای مطالبه نفقه فرزند مشترک، اگر حضانت فرزند به عهده مادر باشد، ایشان می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، اقدام به مطالبه آن از شوهر خود نماید. میزان نفقه از قرار هر ماه به ۲ صورت تعیین می گردد: یا با توجه به درخواست زن که در زمان تقدیم دادخواست میزان ماهیانه آن را مشخص نموده است یا تعیین میزان دقیق آن با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد. اگرچه باید توجه داشت که نفقه تعیینی از سوی زن در زمان تعیین دادخواست، می تواند از سوی شوهر مورد اعتراض قرار گرفته و تقاضای ارجاع امر به کارشناس برای تعیین میزان آن نماید.

باید توجه داشت که دادخواست مزبور، دادخواستی غیرمالی بوده و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه خانواده ارسال می گردد.

در ذیل نمونه دادخواست نفقه فرزند مشترک درج می گردد:

ریاست محترم دادگاه های خانواده شهرستان …………….

با سلام و احترام

احتراماً اینجانب در خصوص دادخواست تقدیمی به استحضار آن مقام محترم قضایی می­ رساند:

اینجانب به موجب سند ازدواج شماره …………. در مورخ ………… به نکاح دائم خوانده محترم درآمده ام و حاصل این ازدواج …….. فرزند به نام های ………….. و ………. می باشد. حال از آنجا که مستند به ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه اولاد را بر عهده پدر می باشد و از آنجا که خوانده محترم علی رغم تمکن مالی کافی، از پرداخت این مبلغ امتناع می­ ورزد، از آن مقام محترم قضایی تقاضای صدور حکم به شرح خواسته، از قرار ماهیانه ……… هزار تومان برای هر فرزند و جمعاً …………… میلیون تومان برای هر ………. فرزند مورد استدعاست.

با تشکر و احترام


  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk