HAQ GOSTAR

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

1,867 نمایش
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک - tanzim
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک

از آنجا که مطالبه وجه چک از طریق دادگاه یا شورای حل اختلاف جزو عمده ترین پرونده های مطروحه در سیستم قضایی می باشد لذا وکیل حقوقی متخصص ما در مؤسسه یک نمونه دادخواست مطالبه وجه چک برای شما مخاطبین محترم به شرح ذیل قرار داده است:

ریاست محترم دادگاه های عمومی حقوقی مشهد

با سلام و احترام

احتراماً توکیلاً در خصوص دادخواست تقدیمی به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند:

موکل دارنده یک فقره چک به شماره …. عهده بانک …. به مبلغ …. میلیون ریال از مورخ …. از خوانده محترم طلبکار بوده که با وصف مراجعات مکرر، ایشان از پرداخت مبلغ به موکل امتناع نموده است و موکل به دلیل اینکه خوانده محترم همسر قانونی ایشان بوده است از پیگیری و اصرار امتناع نموده تا اینکه متوجه می گردد خوانده محترم قصد خروج از کشور داشته و قصد پرداخت چک مزبور را نیز ندارد و در نهایت چک مزبور با مراجعه موکل به بانک، منجر به گواهی عدم پرداخت به دلیل بسته شدن حساب گردیده است. حال از آنجا که با مراجعات مکرر به خوانده به عنوان صادرکننده، موکل تاکنون موفق به دریافت مبلغ مزبور نگردیده و هربار ایشان به بهانه های واهی از پرداخت خودداری می ورزد، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده محترم به مبلغ ….. ریال بابت اصل خواسته به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تأدیه مستند به ماده ۳۰۷ قانون تجارت و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.

با تشکر و احترام

  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk