HAQ GOSTAR

نمونه دادخواست مطالبه مهریه

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

1,560 نمایش
نمونه دادخواست مطالبه مهریه - tanzim

مطالبه مهریه

قبل از درج نمونه دادخواست مطالبه مهریه باید توجه داشت که در دعوای مطالبه مهریه ابتدا باید مهریه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک (اجرای ثبت ) شهرستان محل انعقاد عقد نکاح به موجب اجرائیه ای که از سوی دفتر ازدواج زوجین صادر می گردد اقدامات اولیه را انجام داده و اقدام به شروع و ثبت پرونده نمود و سپس در فرض داشتن اموال اعم از منقول و غیرمنقول برای زوج، قابل توقیف و دریافت بابت مهریه بوده و در فرض نبود اموال منقول یا غیرمنقول زوج، زوجه می تواند با مختومه کردن پرونده خود در اجرای ثبت (اداره ثبت اسناد) از طریق دادگاه خانواده در فرض مطالبه بیش از ارزش ۲۰ میلیون تومان با توجه به قیمت سکه ها و یا در شورای حل اختلاف در فرض مطالبه به ارزش کمتر از ۲۰ میلیون تومان با توجه به قیمت سکه ها مطالبه نماید.

نمونه دادخواست

حال به شرح ذیل نمونه دادخواست مطالبه مهریه درج می گردد که با توجه به شرح فوق می توان آن را به دادگاه یا شورای حل اختلاف برای کل مهریه یا بخشی از مهریه تقدیم نمود:
ریاست محترم دادگاه های خانواده شهرستان ………..

با سلام و احترام

احترماً اینجانب به موجب سند رسمی شماره …. تنظیمی در دفتر ازدواج شماره … شهرستان ………. در مورخ …… به نکاح دائم خوانده محترم با میزان مهریه … عدد سکه تمام بهار آزادی درآمده ام. حال از آنجا که اینجانب مهریه خود را ابتدا از طریق اداره ثبت اسناد (اجرای ثبت) اقدام و در نهایت به دلیل نداشتن اموال به نام خوانده محترم، پرونده مزبور را مختومه نموده ام تا بتوانم از طریق دادگاه اقدام به مطالبه مهریه خود نمایم، و از آنجا که مهریه اینجانب عندالمطالبه می ­باشد، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده محترم به میزان ……… عدد سکه تمام بهار آزادی از کل ……. عدد سکه مزبور، به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

با تشکر و احترام


  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk